خسرو آذرپرا

خسرو آذرپرا

کارشناس امور مالی و امین اموال

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

077-31221310

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 10 بهمن 1400

Subscribe to