فاطمه زمزم

فاطمه زمزم

کارشناس ارزشیابی پژوهش، فناوری و نوآوری

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری

077-31222280

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 26 تیر 1400

Subscribe to