اصغر عالی لقب

اصغر عالی لقب

مدير امور فرهنگي

معاونت فرهنگي و دانشجويي

مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
alilaghab [at] pgu.ac.ir

077-31222091

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to