احمد کشاورز

احمد کشاورز

معاون پژوهش، فناوري و بين الملل دانشکده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
a.keshavarz [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 17 آبان 1400

Subscribe to