زهرا شیخ ذاکر

زهرا شیخ ذاکر

کارشناس گروه شیمی و زیست

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

077-31223344

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to