امیرعباس ایزدپناه

امیر عباس ایزدپناه

معاون دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
izadpanah [at] pgu.ac.ir

077-31222602

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 6 دی 1400

Subscribe to