محسن عباسی

معاون دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
m.abbasi [at] pgu.ac.ir

077-31222602

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 8 شهریور 1401

Subscribe to