مرضیه شیرکانی

مرضیه شیرکانی

مسئول دفتر دانشکده

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222600

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 20 شهریور 1401

Subscribe to