بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

نشست انرژی های تجدید پذیر و پارامترهای تاثیرگذار بر آنها

نشست چگونه یک کارآفرین موفق شویم؟

نشست حرکات اصلاحی مبتنی بر ورزش

نشست کورونا بين السردانيّة وتحليل الخطاب

نشست زوج درمانی هیجان محور

دکتر الهام یوسفی

آموزش برنامه نویسی پایتون پیشرفته

دانشگاه خلیج فارس - تالار فردوسی

نشست سندپژوهی پیشرفته

نشست بررسی سیاست‌های دولت جهت رفع کسری بودجه

دانشگاه خلیج فارس - تالار فردوسی

نشست رونمایی و  نقد و بررسـی مجموعه شعرهای تازه انتشاریافته مجید اجرایی با عنوان کتاب شکست