بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

آنلاین

"سومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت گاز و پتروشیمی، دی ۹۹" در تاریخ 8 الی 10 دی 1399 در دانشگاه خلیج فارس به صورت مجازی برگزار می گردد. 

آنلاین

کارگاه آنلاین معرفی نرم افزارهای سنجش و توانبخشی شناختی با حضور دکتر حمید ذوالفقاری روانشناس و پژوهشگر پسا دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی و طی 4 جلسه برگزار می گردد.

زمان : چهارشنبه 3 دی 1399 ساعت 14 الی 18