نشست استفاده از امواج اکوستیک در مکانیابی لوله های پلی اتیلن گاز

برگزار شده
نشست استفاده از امواج اکوستیک در مکانیابی لوله های پلی اتیلن گاز

یکشنبه 21 آذر 1400 --- 10:00

محل: https://b2n.ir/RW0092101
اشتراک در:

نشست استفاده از امواج اکوستیک در مکانیابی لوله های پلی اتیلن گاز

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ نشست مجازی استفاده از امواج اکوستیک در مکانیابی لوله های پلی اتیلن گاز با حضور دکتر سید احسان حبیبی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس و دکتر احمد کشاورز ، دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس و به همت دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد.

این رویداد روز 21 آذرماه 1400 ساعت 10:00 آغاز می‌شود.

جهت شرکت در این نشست می‌تواند به لینک زیر مراجعه نمایید.

b2n.ir/RW0092101


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400