بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

آنلاین-لینک جلسات بعدا اضافه خواهد شد.

بیست و هفتمین سمینار جبر ایران، ۱۹- ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه خلیج فارس، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

لینک وبسایت سمینار:

دکتر پریسا عبدالرضاپور

Getting Published in Applied Linguistics

دکتر الهام یوسفی

آموزش برنامه نویسی پایتون پیشرفته

مدرس: محمد همایون؛ دانشجوی دکترای نانوفناوری شریف

 آموزش نرم‌افزار طراحی نقشه‌ذهنی Xmind

دکتر رضا جلالی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس

نشست بررسی شاخص‌های کارآفرینی استان بوشهر

دکتر دريّة فرحات ، استاد دانشگاه اللبنانية

نشست قواعد اللغة العربية بين الواقع والمرتجی

دکتر علی سعیداوی 

 استادیار دانشگاه همدان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌کند:

🔹نشست أدب الطفل حکاية جيل لجيل آخر في ضوء التعاليم الإسلامية 🔹

با حضور دکتر خديجة شهاب ، استاد دانشگاه اللبنانية