بیست و هفتمین سمینار جبر ایران

برگزار شده
بیست و هفتمین سمینار جبر ایران

چهارشنبه 18 اسفند 1400 --- 08:00

محل: آنلاین-لینک جلسات بعدا اضافه خواهد شد.
اشتراک در:

بیست و هفتمین سمینار جبر ایران، ۱۹- ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه خلیج فارس، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

لینک وبسایت سمینار:


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 5 دی 1400