نشست انسان شناسی شناختی

برگزار شده
نست انسان شناسی شناختی

پنجشنبه 11 آذر 1400 --- 18:00

محل: https://meet.pgu.ac.ir/b/far-x4g-7y2
اشتراک در:

دکتر لیلا اردبیلی

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ نشست مجازی اقتصاد رفتاری با حضور دکتر لیلا اردبیلی ، دکتری زبان شناسی، نویسنده و پژوهشگر حوزه شناخت، فرهنگ و زبان و به همت دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه خلیج فارس با همکاری انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی برگزار می‌گردد.


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 6 آذر 1400