آموزش برنامه نویسی پایتون پیشرفته

برگزار شده
آموزش برنامه نویسی پایتئن پیشرفته

پنجشنبه 18 آذر 1400 --- 10:00

محل: https://karafarini.pgu.ac.ir/event/59
اشتراک در:

دکتر الهام یوسفی

آموزش برنامه نویسی پایتون پیشرفته


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 8 آذر 1400