معاونت آموزشی

محمود افشاری

معاون آموزشي

afshar [at] pgu.ac.ir

احسان ایزدپناه

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

امیر رستمی

رئيس مرکز آموزش‌هاي پيشرفته

arostami [at] pgu.ac.ir

خسرو محمدی

مدير امور آموزشي

khmohammadi [at] pgu.ac.ir

فاطمه احمدپور

رئيس اداره استعداد هاي درخشان و امور هيأت علمي

f.ahmadpour [at] pgu.ac.ir

سیده نرجس حسینی

رئيس گروه برنامه ريزي و پايش آموزش

n.hosseini [at] pgu.ac.ir

خاتون هاشمی پور

کارشناس خدمات آموزش و کارشناس آموزش گروه مهندسی کامپیوتر

077-31222063

احمد آرامون

مسئول دبيرخانه آموزش

077-31222271

ایران احمدی

کارشناس ثبت نام پذيرش

077-31222064

محمدرضا اصبعی

کارشناس تحصيلات تکميلي

077-31222068

داریوش امیری

کارشناس آموزش

077-31222378

محمدرضا جمادی

مسئول دبيرخانه آموزش

مهدی خمیس

مسئول اتاق تکثير

077-31222079

محمد علی رضایی

رئيس اداره دانش آموختگان و صدور تاييديه تحصيلي

077-31222066

محمد قاسم زارع

کارشناس هیأت ممیزه

077-31222370

لیدا سامی وند

کارشناس مسئول دانش آموختگي

077-31222061

ام البنین شادنیا

کارشناس آموزش

077-31222013

محمود علوی

مسئول دبيرخانه آموزش

077-31222064

فاطمه فخرزاد

کارشناس استعدادهای درخشان

محمد رضا قائدی

کارشناس آموزش

077-31222371

سهیلا مجتبایی

کارشناس مديريت امور آموزشي

077-31222067

گل افروز محمدی

کارشناس پذیرش و دانش آموختگی

غلامرضا مظفری

کارشناس تحصيلات تکميلي

077-31222068

بنت الهدی نیکنام

کارشناس آموزش

077-31222063

ام البنین کریمی

کارشناس پذیرش و دانش آموختگي

077-31222061