معاونت آموزشی

محمود افشاری

معاون آموزشي

afshar [at] pgu.ac.ir

امیرعباس ایزدپناه

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

امیر رستمی

رئيس مرکز آموزش‌هاي پيشرفته

arostami [at] pgu.ac.ir

محمدجواد پورعابد

مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

فاطمه احمدپور

رئيس اداره استعداد هاي درخشان و امور هيأت علمي

f.ahmadpour [at] pgu.ac.ir

گلنار احمدی

کارشناس خدمات آموزشی

ابراهیم رجب پور

مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی

خاتون هاشمی پور

کارشناس خدمات آموزش

077-31222063

احمد آرامون

مسئول دبيرخانه آموزش

077-31222271

ایران احمدی

کارشناس ثبت نام پذيرش

077-31222064

محمدرضا اصبعی

کارشناس تحصيلات تکميلي

077-31222068

داریوش امیری

کارشناس آموزش

077-31222378

محمدرضا جمادی

مسئول دبيرخانه آموزش

مهدی خمیس

مسئول اتاق تکثير

077-31222079

محمد علی رضایی

رئيس اداره دانش آموختگان و صدور تاييديه تحصيلي

077-31222066

لیدا سامی وند

کارشناس مسئول دانش آموختگي

077-31222061

ام البنین شادنیا

کارشناس آموزش

077-31222013

اصغر عالی لقب

کارشناس آموزش

alilaghab [at] pgu.ac.ir

محمود علوی

مسئول دبيرخانه آموزش

077-31222064

فاطمه فخرزاد

کارشناس خدمات آموزشی

محمد رضا قائدی

کارشناس آموزش

077-31222371

سهیلا مجتبایی

کارشناس مديريت امور آموزشي(امور مالی دانشجویان)

077-31222067

گل افروز محمدی

کارشناس پذیرش و دانش آموختگی

بنت الهدی نیکنام

کارشناس مسئول خدمات آموزشی

077-31222063

ام البنین کریمی

کارشناس پذیرش و دانش آموختگي

077-31222061