بایگانی خبر

 حیدر مختاری فریور  به عنوان مشاور حوزه داده، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان وزارت عتف منصوب شد.

در حکمی از طرف دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حیدر مختاری فریور کارشناس بخش فناوری اطلاعات دانشگاه به سمت مشاور حوزه داده، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای حیدر مختاری فریور

با اهدای سلام

نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزشمند و تعهد جنابعالی را به عنوان مشاور حوزه داده، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی منصوب می کنم.