بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

آنلاین

دوره آنلاین نرم افزار حسابداری راهکاران شرکت همکاران سیستم (ماژول دفتر) با همت مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس و با تدریس دکتر حمید رضا حاجب (عضو هیات علمی گروه حسابداری) و دکتر علی غیوری مقدم (عضو هیات علمی گروه حسابداری) و طی 12 جلسه برگزار می گردد.

آنلاین

دوره جامع مجازی تربیت حسابدار حرفه ای با همت مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد.

آنلاین

مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس برگزار می نماید:

دوره تجزیه و تحلیل بنیادی بورس و اوراق بهادار 

(با تدریس دکتر مهدی رضایی عضو هیات علمی گروه حسابداری)

دوره تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

(با تدریس دکتر علی غیوری مقدم عضو هیات علمی گروه حسابداری)

آنلاین

کارگاه آنلاین معرفی نرم افزارهای سنجش و توانبخشی شناختی با حضور دکتر حمید ذوالفقاری روانشناس و پژوهشگر پسا دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی و طی 4 جلسه برگزار می گردد.

زمان : چهارشنبه 3 دی 1399 ساعت 14 الی 18