دوره آنلاین نرم افزار حسابداری راهکاران شرکت همکاران سیستم (ماژول دفتر)

برگزار شده
 ماژول دفتر

سه شنبه 6 مهر 1400 --- 08:00

محل: آنلاین
اشتراک در:

دوره آنلاین نرم افزار حسابداری راهکاران شرکت همکاران سیستم (ماژول دفتر) با همت مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس و با تدریس دکتر حمید رضا حاجب (عضو هیات علمی گروه حسابداری) و دکتر علی غیوری مقدم (عضو هیات علمی گروه حسابداری) و طی 12 جلسه برگزار می گردد.


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: پنجشنبه 11 آذر 1400