دوره آنلاین نرم افزار حسابداری راهکاران شرکت همکاران سیستم (ماژول دفتر)

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 دی 1399
responsive image

دوره آنلاین نرم افزار حسابداری راهکاران شرکت همکاران سیستم (ماژول دفتر) با همت مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس و با تدریس دکتر حمید رضا حاجب (عضو هیات علمی گروه حسابداری) و دکتر علی غیوری مقدم (عضو هیات علمی گروه حسابداری) و طی 12 جلسه برگزار می گردد.