نرجس حسینی

سیده نرجس حسینی

رئيس گروه برنامه ريزي و پايش آموزش

معاونت آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
n.hosseini [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 15 آذر 1401

Subscribe to