محسن رضایی

محسن رضایی

کارشناس آزمایشگاه عملیات واحد

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222618

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 6 دی 1400

Subscribe to