سمانه حسینی

سمانه حسینی

کارشناس برنامه و بودجه

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه

077-31222016

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: پنجشنبه 24 آذر 1401

Subscribe to