عبدالرشید تنگکی آزاد

عبدالرشید تنگکی آزاد

مسئول تدارکات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مدیریت طرح‌های عمرانی
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399