داریوش خورشیدیان

داریوش خورشیدیان

رئيس اداره خدمات عمومي و پشتيباني

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to