Amin Keshavarz

امین کشاورز

مدیر فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
keshavarz [at] pgu.ac.ir

077-31222022

دانشیار گروه مهندسی عمران

صفحه شخصی

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 4 مهر 1400

Subscribe to