زهره خلیفه

زهره خلیفه

مسئول دفتر دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی

077-31222717

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 31 شهریور 1400