سومین کنفرانس بین‌المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 دی 1399
responsive image

"سومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت گاز و پتروشیمی، دی ۹۹" در تاریخ 8 الی 10 دی 1399 در دانشگاه خلیج فارس به صورت مجازی برگزار می گردد. 

3rd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference
Website: http://ogpc2020.pgu.ac.ir