بایگانی خبر

دکتر مصلح

در بیست و یکیمن اختتامیه هفته پژوهش وفناوری استانی حمایت هرچه بیشتر دستگاه های دولتی از فعالیت های پژوهش محور و فناورانه مطرح شد.  

خضری
تجلیل از پژوهشگران
تجلیل از پژوهشگران
تجلیل از پژوهشگران
تجلیل از پژوهشگران

اختتامیه بیست و یکمین دوره هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر، روز سه شنبه هجدهم  آذر ماه در استانداری بوشهر با تجلیل از پژوهشگران برتر تشکیل شد.

رصدخانه ۱
رصدخانه ۲

تيم ستاره شناسی رصدخانه وپژوهش سراي مهر بوشهر و اتحادیه ستاره شناسي معلمان ايران مهم ترين پروژه دانش آموزي ستاره شناسي را در كنفرانس آرژانتين رونمايي مي كند.طراح و دبیر اجرایی این پروژه مهدی رکنی دانشجوی دانشگاه خلیج فارس می باشد.

روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو جلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیس و معاونین دانشگاه ساعت 13 روز یکشنبه در سالن فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی شکیل شد.