اولین دانشجوی بین المللی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود دفاع نمود

تاریخ انتشار: دوشنبه 8 شهریور 1400
responsive image

آقای محمدغلام حکیمی تبعه کشور افغانستان، به عنوان اولین دانشجوی بین المللی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس، روز دوشنبه 1 شهریور از پایان نامه  کارشناسی ارشد خود در رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه  دفاع نمود.

عنوان پایان نامه ایشان اثر نانوسیلیس، سیلیکون و اسانس نعناع فلفلی بر عمر پس از برداشت انار به راهنمایی آقای دکتر عبدالعلی حسامی و خانم دکتر لیلا کرمی بصورت وبینار با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید.

همچنین آقای حکیمی موفق به ارائه و چاپ مقاله تحت عنوان بررسی اثر اسانس نعناع فلفلی بر عمر پس از برداشت و کیفیت میوه انار رقم رباب در دوازدهمین کنگره علوم باغبانی گردید.