نشست مجازی با موضوع حاکمیت و ایدئولوژی طالبان در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

تاریخ انتشار: پنجشنبه 4 شهریور 1400
responsive image

"پیامدهای حاکمیت ایدئولوژی طالبان بر منطقه با تاکید بر مبانی تاریخی سلفی‌گری" عنوان نشست مجازی بود که  عصر روز چهارشنبه  سوم شهریورماه ۱۴۰۰‌ از سوی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه بوشهر تشکیل شد.  دکتر حسن الهیاری، رئیس انجمن ایرانی تاریخ شعبه بوشهر و دبیر نشست از  اهمیت موضوع و مقدمات طی شده سخن به میان آورد و افزود: در این برنامه، یکی از فعالان رسانه ای  افغانستان به شرح فضای اجتماعی افغانستان در حال حاضر و پس از تسلط طالبان پرداخت . 

ایشان فضای موجود را پرالتهاب، پر از ابهام و در حال تعلیق به تصویر کشید، و گفت:  از به باور من  فعالیت تمامی اقشار با رویکردهای نوین همچون هنرمندان، فعالان رسانه ای و... به حالت تعلیق در آمده است.  در ادامه  این نشست مجازی، دکتر محمد رضا قلی‌زاده، استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس، و دکتر حمیده عموری دکتری تاریخ اسلام، هم  به واکاوی اثرگذاری حاکمیت طالبان بر کشورهای منطقه پرداختند.دکتر قلی زاده، نخستین سخنران برنامه، بافت‌های ریشهء سلفی‌گری در تاریخ اسلام توسط گروه‌های مختلف در مذاهب گوناگون را با جزئیات کامل  تحلیل و بررسی نمود و گفت: نوع ایدئولوژی گروه طالبان تازگی ندارد و گروه‌های مشابه این تفکر در کشورهای مختلف در دوره‌های متفاوت وجود داشته و به دنبال حاکمیت افکار بخصوص خود را بودند. 

دکتر قلی زاده  تاریخچه و آسیب‌ها را بصورت دقیق برای مخاطبان توضیح داده و تفاوت میان طریقت‌های مذاهب و  سیاست‌ ورز را  مورد بررسی قرار داد. دکتر حمیده عموری، دومین سخنران وبینار نیز  تعریفی از  سلف و شناسایی گروه‌های سلف‌گرا نگاهی داشتند و در مورد مکتب‌های سلفی و زیر شاخه‌های آن‌ها مباحثه کرد. از نظر وی،  مکتب دیوبندی از مکاتب مهم سلفی در هند، بنیاد اندیشه و عمل طالبان را شکل داده است. فهم دقیق منابع فکری و ایدئولوژی طالبان، به نحوه نگاه طالبان به زنان، پیامد حضور طالبان بر شیعیان، اقوام غیر پشتون و اقلیت‌های دینی، از دیگر مسائلی بود که دکتر عموری به روشنی از آن سخن راند.دقایق پایانی این نشست اختصاص به  پرسش‌ و پاسخ حاضران اختصاص یافت که  توسط دکتر قلی زاده و دکتر عموری اداره شد.در پایان این برنامه، دکتر الهیاری، مدیر بخش تاریخ دانشگاه خلیج فارس، ابراز امیدواری نمود که چنین نشست هایی در فهم تاریخی ما نسبت رویدادهای‌ منطقه بتواند موثر باشند.