انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس به عنوان مرکز مشاوره فعال سراسر کشور در سال 1399

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 تیر 1400
responsive image

دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان طی لوحی از مرکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس به عنوان "مرکز مشاوره فعال سال 1399" تقدیر نمود.

در این لوح تقدیر خطاب به رئیس مرکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس آمده است: بدینوسیله کسب عنوان "مرکز مشاوره فعال" در ارزیابی سال 1399 مراکز مشاوره دانشجویی سراسر کشور را به جنابعالی و کارشناسان محترم تبریک عرض می نمایم و امیدوارم در پرتو الطاف پروردگار همواره در این راه مستدام باشید.

روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس کسب این موفقیت را به جامعه دانشگاهی استان بوشهر، بخصوص جامعه دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس و همکاران مرکز مشاوره دانشگاه تبریک عرض نموده و از خداوند بزرگ توفیقات  روز افزون آنان را مسئلت می نماید.