تقدیر دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از دانشگاه خلیج فارس به عنوان دانشگاه برتر در برگزاری آزمون های سراسری 1399

تاریخ انتشار: شنبه 12 تیر 1400
responsive image

دکتر ابراهیم خدایی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور طی لوحی از حمایت ها و زحمات دکتر عبدالمجید مصلح رئیس دانشگاه خلیج فارس تقدیر نمود.

در این لوح تقدیر آمده است: بدین وسیله مراتب تشکر و قدرشناسی خود را از حمایتهای جنابعالی که در برگزاری آموزن های سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در مقاطع مختلف تحصیلی مبذول داشته اید ابراز می دارم.

بدون تردید مدیریت و دلسوزی جنابعالی به همراه تلاش های شایسته و خالصانه دیگر همکاران خدوم و ساعی شما بخصوص نماینده محترم تام الاختیار در احراز رتبه ممتاز و انتخاب دانشگاه خلیج فارس به عنوان یکی از مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های سراسری سال 1399 منشا بالندگی و ایجاد اطمینان، آرامش و باور در نزد همه متقاضاین و جامعه نسبت به جایگاه سازمان سنجش آموزش کشور بوده است.