با حضور معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت عتف و رییس دانشگاه خلیج فارس دفتری مرکزی دانشگاه افتتاح شد

تاریخ انتشار: سه شنبه 8 تیر 1400
responsive image

روز یکشنبه مورخ 1400.04.06 همزمان با جلسه هیات امنا، با حضور دکتر نظرپور معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت عتف و رییس دانشگاه خلیج فارس، دفتر مرکزی این دانشگاه در تهران افتتاح شد. این پروژه با اعتباری برابر با ۴/۵ میلیارد تومان و از محل درآمد اختصاصی دانشگاه طی مدت دو سال تکمیل و به بهره برداری رسید.

این ساختمان با مساحت حدود ۷۰۰ متر مربع و در چهار طبقه شامل دفتر کار و مهمانسرا می باشد.