جایزه انجمن Royal Institution of Naval Architects(RINA) به دانشجوی دانشگاه خلیج فارس تعلق گرفت

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
responsive image

انجمن Royal Institution of Naval Architects(RINA) جایزه سالیانه Calder Prize خود را به آقای ابوالفضل محمدی دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی دریای دانشگاه خلیج فارس اعطا کرد. این جایزه هر سال به مولفینی با سن زیر 35 سال که بهترین مقالات در حوزه شناورهای تندرو را به چاپ رسانده باشند، تعلق می‌گیرد.
ابوالفضل محمدی در مقاله‌ای به همراه جناب آقای دکتر سجاد حاجی‌زاده(استادراهنما) نتایج بدست آمده از پروژه کارشناسی خود را در مجله ی علمی International Journal of Small Craft Technology, Part B به چاپ رسانید و مفتخر به کسب این جایزه گردید.
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به آقای محمدی، گروه مهندسی دریا و خانواده بزرگ دانشگاه خلیج فارس تبریک می گوید.