دکتر احمد قربان پور به سمت رییس دانشکده کسب و کار و اقتصاد منصوب شد

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 آبان 1401
responsive image

طی حکمی از طرف محمد مدرسی رییس دانشگاه خلیج فارس، دکتر احمد قربان پور به سمت رییس دانشکده کسب و کار و اقتصاد منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر احمد قربان پور
عضو محترم هیات علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد

با سلام و احترام،

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی و به استناد ماده 4؛ بند هـ، ردیف 10 آئین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه شماره 684 مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد برگزیده می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تجربیات دیگر همکاران در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

Log in to post comments