بیانیه معاونت فرهنگی و دانشجویی در خصوص شایعه حادثه خوابگاه 15 خرداد

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 آبان 1401
responsive image

پیرو شایعه منتشر شده مبنی بر ورود نیروی نظامی به خوابگاه دخترانه دانشگاه خلیج فارس (15 خرداد) در عصر روز شنبه 28 آبان 1401، بدینوسیله اعلام می‌گردد که موضوع با دقت و جدیت تمام با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی به همراه مدیران حوزه مربوطه در همان لحظه بررسی و با چک کردن فیلم ضبط شده از ورودی و خروجی خوابگاه توسط دوربین مداربسته، مشخص گردید هیچگونه ورودی توسط افراد متفرقه به محوطه خوابگاه صورت نگرفته است. لازم به ذکر است که بررسی فیلم مورد نظر در حضور 10 نفر از نمایندگان دانشجویان خوابگاه مذکور انجام گرفته است. 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه خلیج فارس

Log in to post comments