شورای سیاست گذاری هفته پژوهش در دانشگاه خلیج فارس تشکیل شد

تاریخ انتشار: پنجشنبه 26 آبان 1401
responsive image

نشست ستاد هفته پژوهش استانی با حضور استاندار بوشهر و رئیس دانشگاه های استان عصر روز چهارشنبه مورخ 25 آذرماه 1401 در دانشگاه خلیج فارس تشکیل شد.
در این نشست دکتر محمد مدرسی رئیس دانشگاه خلیج فارس ضمن خیر مقدم به شرکت کننده گان در خصوص اهمیت برگزاری هفته پژوهش و اهداف و برنامه های این هفته پرداخت.

رئیس دانشگاه خلیج فارس حضور فعال دانشگاه ها و پارک علم و فناوری استان در برگزاری هرچه باشکوه ترین جشنواره تاکید کرد .

وی با تشریح ساختار این ستاد یادآورشد: رییس ستاد هفته پژوهش استاندارو دبیر آن رئیس دانشگاه جامع استان است و برنامه کاری این ستاد، سیاست گذاری در خصوص اجرایی و برنامه هفته پژوهش می باشد.

در این نشست محمدی زاده استاندار بوشهر درخصوص نحوه شکل گیری دانشگاه امام حسین که یک دانشگاه جامع است که به حل مسائل مهم کشور می‌پردازد یادآور شده که: سایر دانشگاه های کشور نیز باید به حل مسایل اساسی کشور بپردازنند و پژوهش های آنها با توجه به بیانات مقام معظم رهبری باید کیفی باشد تا این علم موجبات اقتدار کشور را فراهم کند.
محمدی زاده عنوان داشت در هفته پژوهش تمامی نهاد ها باید به گونه ای درگیر و دست اندر کار باشند تا خود را در متن و بطن کار ببینند.
وی در این جلسه به دانشگاه ها و ارگان ها در خصوص برگزاری هفته پژوهش وظایفی را محول کرد.

استاندار بوشهر تاکید کرد: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس به گونه برنامه ریزی نماید تا فعالیت های پژوهشی تنها به این هفته ختم نشود و بلکه با ارتباط موثر پژوهشگران با ارگان ها و نهاد ها به ویژه بخش های فنی و صنعتی ، پژوهش ها برای پاسخ به نیاز ها باشد.
استاندار بوشهر تاکید کرد: پژوهش ها باید کاربردی باشند و علم و عمل در کنار یکدیگر قرار بگیرند به عرصه اجرا راه یابند.

Log in to post comments