حضور پروفسور ملک زاده در لیست یک درصد برتر پژوهشگران پر استناد دنیا

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 آبان 1401
responsive image

حضور پروفسور ملک زاده در لیست یک درصد برتر پژوهشگران پر استناد دنیا

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ بر اساس پردازش هایی که موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC بر روی داده های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS انجام داده است، نام پروفسور پرویز ملک زاده در جمع یک درصد پژوهشگران پراستناد برتر دنیا در سال 2022 قرار دارد.

پروفسور ملک زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خلیج فارس است.

روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس این موفقیت را به ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه خلیج فارس تبریک عرض می‌کند.

Log in to post comments