ارتقاء جایگاه دانشگاه خلیج فارس در رتبه بندی تایمز

تاریخ انتشار: پنجشنبه 5 آبان 1401
responsive image

در رتبه بندی سال 2023 دانشگاه‌های جهان که توسط موسسه تایمز صورت پذیرفت، 32 دانشگاه جامع از کشور ایران حضور دارند که دانشگاه خلیج فارس در رتبه 17 قرار گرفت.

از مهمترین دستاوردهای دانشگاه براساس شاخص‌های اعلام شده در این رتبه‌بندی:

✅ کسب رتبه 5 دانشگاه‌های جامع در شاخص درآمد صنعتی و افزایش 10 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

✅ کسب رتبه 6 دانشگاه‌های جامع در شاخص چشم‌انداز جهانی و افزایش 8 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

✅ کسب رتبه 14 دانشگاه‌های جامع در شاخص استنادات و افزایش 8 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

✅ کسب رتبه 20 دانشگاه‌های جامع در شاخص پژوهش و افزایش 10 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

✅ کسب رتبه 28 دانشگاه‌های جامع در شاخص آموزش و افزایش 1 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

📃 رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز»، مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج زمینه‌ی آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، استنادها (با وزن ۳۰ درصد)، درآمدهای صنعتی (با وزن ۵/۲ درصد) و چشم‌انداز جهانی (با وزن ۵/۷ درصد)؛ بر پایه‌ی ۱۳ سنجه‌ی کمی ارزیابی می‌کند.

اطلاعات مورد استفاده در رتبه بندی 2023 مربوط به داده های سالهای 2019 و 2020 است.

🌐برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه شود: /_JRS/Files/News/TIMES .pdf

Log in to post comments