خوابگاه دخترانه بنیاد پانزده خرداد دانشگاه خلیج‌فارس با اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

تاریخ انتشار: سه شنبه 22 شهریور 1401
responsive image

بنا بر گزارش روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس این خوابگاه به همت بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با زیربنای ۹ هزار و ۷۰۰ مترمربع با هزینه به روز شده بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان در دانشگاه‌خلیج‌فارس احداث گردید.

با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و لزوم کاهش دغدغه دانشجویان و خانواده آنها، این خوابگاه اکنون با اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال و با ظرفیت 480 نفر در اختیار حوزه دانشجویی قرار گرفت و آماده اسکان دانشجویان دختر است.

این دانشگاه تمام تلاش خود را بر این امر استوار ساخته تا شرایط مطلوبی برای علم آموزی و رفاه جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان فراهم آورد.

Log in to post comments