مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه منصوب شد

تاریخ انتشار: شنبه 1 مرداد 1401
responsive image

با حکم دکتر محمد مدرسی سرپرست دانشگاه خلیج فارس، دکتر امیر عباس ایزدپناه عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر امیر عباس ایزدپناه
عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

با سلام و احترام؛                                                                                                                               
نظر به‌ مراتب  تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به‌استناد ماده 4؛ بند هـ، ردیف 10 آئین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه شماره 684 مورخ 89/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه، به‌موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از تجربیات دیگر همکاران در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

پیشتر دکتر احسان ایزد پناه عهده دار این مسئولیت بود که در نامه ای جداگانه از خدمات ایشان تشکر و قدردانی به عمل آمد.

Log in to post comments