مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه منصوب شد

تاریخ انتشار: شنبه 1 مرداد 1401
responsive image

در حکمی از طرف دکتر محمد مدرسی سرپرست دانشگاه خلیج فارس، دکتر محمد جواد پورعابد عضو هیات علمی گروه ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی به سمت مدیر خدمات آموزشی دانشگاه منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر محمد جواد پورعابد
عضو محترم هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

با سلام و احترام،

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه شماره 684  مورخ 89/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه، به موجب این حکم به سمت مدیر خدمات آموزشی دانشگاه برگزیده می شوید. انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال، اهتمام و ابتکار کافی خویش و جلب همکاری اعضای محترم هیئت‌علمی، کارکنان شریف و دانشجویان عزیز دانشگاه، علاوه بر تدبیر امور جاری، بر اساس آئین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود، نسبت به برنامه‌ریزی جهت انجام امور محوله تا حصول نتیجه اهتمام ویژه مبذول فرمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تجربیات دیگر همکاران در انجام این مسئولیت موفق و مؤید باشید.

پیشتر دکتر خسرو محمدی عهده دار این مسئولیت بود که در نامه ای جداگانه از خدمات ایشان تشکر و قدردانی گردید.

Log in to post comments