دکتر محمود افشاری: متقاضیان کارآموزی وکالت امروز به رقابت پرداختند، دو آزمون دیگر روز جمعه برگزار می شود

تاریخ انتشار: پنجشنبه 30 تیر 1401
responsive image

دکتر محمود افشاری معاون آموزشی دانشگاه خلیج فارس و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه گفت:

 آزمون کارآموزی وکالت در روز پنج شنبه در دانشگاه خلیج فارس طبق جدول زیر برگزار شد.

ردیفتعداد کلزنمردمحل برگزاری
11052507545زن(ادبیات و علوم انسانی) مرد( دانشکده علوم نانو و زیستی)

 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در روز جمعه دانشگاه خلیج فارس میزبان دو رقابت است یکی داوطلبین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی با 1392 شرکت کننده.

ردیفتعداد کلزنمردمحل برگزاری
11392754638زن(دانشکده علوم نانو و زیستی) مرد(دانشکده مهندسی سیستمهای هوشمند)

و دیگری آزمون داوطلبین ورودی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس با 670 داوطلب است.

ردیفتعداد کلزنمردمحل برگزاری
16700670دانشکده ادبیات و علوم انسانی

*.آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و دبیرستان دانشگاه صبح جمعه 1401/04/31  برگزار می گردد.

*.شروع آزمونهای روز جمعه ساعت 8:30 صبح می باشد.

*.تمامی داوطلبین می بایست تا قبل از ساعت 7:45 صبح در حوزه امتحانی حضور داشته باشند و راس ساعت 8 درب حوزه امتحانی بسته می شود.

*.همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه امتحان ممنوع بوده و به منزله تخلف محسوب می شود.

*.همراه داشتن ماشین حساب، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ... در جلسه امتحان ممنوع بوده و به منزله تخلف محسوب می گردد.

Log in to post comments