شورای آموزش عالی استان به ریاست دکتر مدرسی، سرپرست دانشگاه خلیج فارس تشکیل جلسه داد

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 خرداد 1401
responsive image


شورای آموزش عالی استان در روز 28 خردادماه در دانشگاه خلیج فارس تشکیل شد. در این نشست مدرسی ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت: این اولین نشست شورای آموزش عالی استان در سال 1401 است. وی ضمن آرزوی موفقیت برای همه ی همکاران و سپاس از خدمات آنها یادآور شد: ما معتقدیم وقتی صحبت از آموزش عالی استان می شود باید تصویری روشن، کامل و جامع از کلیات آموزش عالی استان با تمام ظرفیتها و توانمندی های آن به ذهن مخاطب برسد. او افزود: این شورا باتاکید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل و سیاست های کلی آن در برنامه ای مدون ابلاغ شده است.
سرپرست دانشگاه خلیج فارس تاکید کرد: از آنجایی که هم افزایی در بین دانشگاه ها کمتر به چشم می خورد و نوعی بی نیازی در بین خانواده بزرگ آموزش عالی نسبت به همدیگر دیده می شود، امید است این نشست ها باعث هم افزایی بین دانشگاه ها را به همراه داشته باشد، چرا که فلسفه وجودی این شورا نیز به همین منظور است.
مدرسی تاکید کرد: کمتر از سه ماه دیگر به بازگشایی مجدد و حضوری دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید پیش رو خواهیم داشت و معمولاً همزمان با آن مسائل و مشکلات رفاهی و خوابگاهی دانشجویان نیز نمایان خواهد شد. لذا شایسته است در همین مدت کوتاه با برنامه ریزی دقیق چالش های پیش رو مورد توجه قرار داد تا در زمان بازگشایی با مشکلات کمتری مواجه شویم.
وی بیان داشت: شورای آموزش عالی استان مرجع سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه است، لذا ما باید با مدیران استان نشستهای مشترکی داشته باشیم و مسائل و مشکلات آموزش عالی را با حضور آنها پیگیری کنیم.
در بخش دیگری از نشست وی دانشگاه ها را موتور پیشران حرکت جامعه به سمت توسعه و پیشرفت دانست و افزود: ما باید خدماتی را که ارائه می کنیم متناسب با نیازهای روز جامعه باشد. در شرایط کنونی دانشگاه ها تنها ماموریت آموزش و پژوهش را به عهده ندارد، بلکه بخشی از فرایند های کارآفرینی و درآمد زایی و انتقال دانش و نوآوری نیز به عهده آنهاست. همچنین جامعه و محیط پیرامونی نسبت به ما توقعاتی دارد و ما باید متناسب با این نیازهای آنها، خود را به روز کنیم. ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه آموزش عالی استان وجود دارد که اگر بر هم افزایی آن بیشتر تاکید شود می ‌تواند نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت استان داشته باشد.

مدرسی یادآورشد: این شورا با هدف تمرکز زدایی و واگذاری برخی از تصمیم گیری ها و اجرای مشخص در سطح استان، هم افزایی موسسات آموزش عالی و توجه بیشتر به نیازها و بهره گیری موثرتر از فرصت ها و مزیت های استانی ایجاد شده است.


در پاین این نشست دکتر رضا روشن استادیار گروه اقتصاد دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشگاه خلیج فارس به عنوان دبیر این شورا معرفی گردید.

Log in to post comments