پرسمان( مصاحبه) دکتری ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: شنبه 31 اردیبهشت 1401
responsive image

پذیرش دانشجو در رشته های غیرپزشکی دکتری از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور انجام و داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در مرحله دوم آزمون، توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرفی و از طریق برگزاری آزمون اختصاصی (در صورت لزوم)، بررسی سوابق و مدارک علمی و مصاحبه علمی حضوری، مورد ارزیابی قرار می گیرند. پذیرش نهایی و معرفی داوطلبان واجد شرایط به دانشگاه برای ثبت نام براساس جمع بندی نتایج این دو مرحله توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

سنجش و پذیرش داوطلبان در دوره دکتری آموزشی-پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1- آزمون متمرکز (50 درصد)

2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)

3- مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد) 

تذکر مهم 1: انجام مصاحبه به صورت حضوری است و داوطلبان بایستی در زمان تعیین شده برای مصاحبه در دانشگاه حضور داشته باشند (مصاحبه برای هر داوطلب صرفاً یک بار انجام می شود و عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد و برگزاری مجدد مصاحبه برای داوطلبی که شرکت نکرده است، امکان پذیر نخواهد بود). 

تذکر مهم 2: برای پذیرش دانشجو در مهرماه، داوطلبان بایستی حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه فارغ التحصیل شوند.

تذکر مهم 3: داوطلبان معرفی شده بایستی فرم نامنویسی پرسمان  را تکمیل نمایند. در این بخش داوطلب بایستی بر اساس اولویت حداقل یک استاد راهنما را با توجه به زمینه تخصصی ایشان انتخاب نماید.

تذکر مهم 4: داوطلبان گرامی در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام می توانند با مدیران گروه در تماس باشند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک پذیرش وارد شوید.

Log in to post comments