دانشگاه خلیج فارس در حوزه زیست فناوری در گروه رتبه الف قرار گرفت

تاریخ انتشار: شنبه 31 اردیبهشت 1401
responsive image

در ارزیابی وزارت عتف ازبین 100 دانشگاه و پژوهشگاه که در حوزه زیست فناوری فعال هستند، دانشگاه خلیج فارس در میان 5 دانشگاه و پژوهشگاه برتر، رتبه الف را کسب کرد.

عملکرد موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعال در حوزه زیست فناوری در سال ۱۴۰۰ مورد ارزیابی قرار گرفت ودر این ارزیابی و پایش گزارش عملکرد، ۱۵ دانشگاه و پژوهشگاه که در مأموریت‌های مصوبه زیست‌فناوری دستاورد های برتری داشته انتخاب و شایسته تقدیر شدند.


به گفته دکتر محمد مدرسی، سرپرست دانشگاه خلیج فارس، در این ارزیابی دانشگاه خلیج فارس میان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های رتبه الف قرار گرفت.


وی افزود: در رتبه بندی دانشگاه و پژوهشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳ گروه (هر گروه شامل 5 پژوهشگاه و دانشگاه ) رتبه الف، ب و ج، وجود داشت .

مدرسی تصریح کرد: در همین راستا سیاستگذاری هایی صورت گرفته است و پیش تر ناحیه نوآوری بندر بوشهر بر اساس چارچوب اجرای برنامه‌های توسعه کشور و نواحی نوآوری شهری و پهنه‌های فناوری در شهر بوشهر با پهنه‌ای به مساحت ۵۷ هکتار، که بیشتر در اختیار شهرداری بندر بوشهر، دانشگاه خلیج فارس و وزارت نیرو قرار دارد. مصوب شده است.

وی اضافه کرد: طبق ماموریت های ملی واگذار شده به دانشگاه ها، دانشگاه خلیج فارس در حوزه ماموریتی خود که یکی از آن ها زیست فناوری است، توانسته بیشترین منابع مالی و بیشترین طرح ها را در راستای انجام طرح های ماموریت ملی جذب نماید.
مدرسی ادامه داد: با توجه به شکل گیری ناحیه نوآوری در بندر نوآوری بوشهر که یکی از حوزه‌های اصلی آن زیست فناوری است و در راستای تقویت زیرساخت‌های انجام طرح های زیست فناوری در حوزه های مزیتی استان و نقش موثر دانشگاه خلیج فارس، ستاد زیست فناوری به جهت انجام مأموریت های محوله در دانشگاه خلیج فارس، این دانشگاه را در دسته دانشگاه‌ها و پژوهشگاه های برتر در حوزه زیست‌فناوری معرفی کرده است.

Log in to post comments