تولید انرژی پاک از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

تاریخ انتشار: سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
responsive image

نشست تولید انرژی پاک از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با تمرکز بر تحلیل انرژی واحد های صنعتی در دانشگاه خلیج فارس تشکیل شد.
محمد محمدی باغملایی محقق پسادکتری در دانشگاه مموریال کانادا گفت: این نشست با هدف انتقال تجربیات در حوزه مهندسی و تحلیل انرژی به دانشجویان دوره کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد.
وی در این نشست، به عنوان فعال در بخش مهندسی انرژی چندین شرکت و با توجه تعهد های ملی و بین المللی موجود در راستای کاهش گازهای گل خانه ای، روش های ساده تا پیچیده ی تحلیل انرژی واحدهای صنعتی را تشریح کرد.
محمدی باغملایی افزود: آشنایی دانشجویان با این روش ها می تواند سرآغاز رشته ای تحقیقات بر روی کاهش گازهای گلخانه ای از صنایع نفت و گاز شود. همچنین، آشنایی دانشجویان با تجربیات موفق بین المللی در راستای کاهش گازهای گلخانه ای می تواند به افزایش فعالیت های تحقیقاتی و عملی در این حوزه شود.

Log in to post comments