در نشستی مشترک راه های همکاری دانشگاه خلیج فارس و جهاد دانشگاهی بررسی شد.

تاریخ انتشار: جمعه 9 اردیبهشت 1401
responsive image

نشست مشترک جهاد دانشگاهی شعبه استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس در خصوص همکاری های دو جانبه برگزار شد.
در این نشست دکتر احمد زاده رئیس جهاد دانشگاهی ضمن معرفی این نهاد، ظرفیت ها و توانمندی های این موسسه را برشمرد و برای همکاری با دانشگاه خلیج فارس اعلام آمادگی کرد.
دکتر احمدزاده بیان داشت: در جهاد دانشگاهی ظرفیت‌های خوبی برای همکاری با دانشگاه خلیج فارس حوزه‌های علم و فناوری، آموزش و پژوهش وجود دارد. و در حوزه های مورد توافق جهاد دانشگاهی می تواند با دانشگاه خلیج فارس همکاری های مناسبی داشته باشند. دکتر احمد زاده ضمن برشمردن فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه های مختلف، افزود: جهاد دانشگاهی آماده همکاری در تمامی حوزه های مرتبط و فعال در این نهاد با دانشگاه خلیج فارس است.

در این نشست دکتر محمد مدرسی رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت: ما هم آماده همکاری با ما جهاد دانشگاهی هستیم. وی افزود پیشنهاد می کنم جهاد دانشگاهی نشستهای مختلفی را با حوزه ها و معاونت های دانشگاه داشته باشد و در خصوص نوع تعامل و همکاری با معاونت ها رایزنی و مجموعه این رایزنی ها را می‌توان در قالب تفاهم نامه و قراردادهای همکاری آورد. رئیس دانشگاه خلیج فارس تاکید کرد: در سالی که به تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری شده است، ما آماده همکاری با جهاد دانشگاهی در این زمینه هستیم. اکنون دانشگاه خلیج فارس به لحاظ زیرساخت ها و نیروی انسانی به مرحله ای رسیده است که می تواند مشکلات و مسائل استان را بررسی و برای هر بخش از آن راه حل هایی داشته باشد. وی تاکید کرد: یکی از رویکردهای دانشگاه خلیج فارس فعالیت در حوزه مزیتی استان است.
مدرسی افزود: اکنون دانشگاه خلیج فارس به عنوان دانشگاه مادر استان امکانات و تجهیزات و نیروی متخصص در حوزه های مزیتی را داراست و جهاد دانشگاهی هم می تواند از ظرفیتها موجود بر اساس قراردادهای همکاری با دانشگاه از آنها استفاده کند.

این نشست روز پنج شنبه 8 اردیبهشت در سالن اجتماعات مجتمع فناوری مروارید دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

Log in to post comments