طی حکمی از طرف رییس دانشگاه، مدیر امور اداری منصوب شد.

تاریخ انتشار: پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401
responsive image

طی حکمی از طرف دکتر محمد مدرسی رییس دانشگاه خلیج فارس، مهندس بیژن ستوده به سمت مدیر امور اداری منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای بیژن ستوده
کارشناس مسئول محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

با سلام و احترام؛

نظر به پیشنهاد معاون محترم اداری و مالی دانشگاه طی نامه شماره 264091 مورخ 1401/02/07 و به استناد ماده 17 آئین نامه مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، بدینوسیله به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت مدیر منابع انسانی و امور عمومی دانشگاه برگزیده می‌شوید. انتظار می‌رود با جدیت و تلاش ویژه نسبت به ساماندهی سامانه‌ها و فرایندهای اداری، اجرای سند جامع توسعه منایع انسانی، تعامل مطلوب با مجموعه کارکنان و برنامه‌ریزی لازم برای ارتقا امکانات رفاهی کارکنان همت گمارید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از تجربیات دیگر همکاران در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

Log in to post comments