نشست معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه و معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 فروردین 1401
responsive image

دکتر علی خطیبی معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت عتف در نشست با دکتر عبدالکریم حسین پور معاون توسعه و برنامه دانشگاه خلیج فارس قول همکاری جهت تامین بخشی از کسری بودجه دانشگاه دادند.
دکتر عبدالکریم حسین پور معاون توسعه و برنامه ریزی دانشگاه روز یکشنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ با حضور در وزارت عتف با دکتر خطیبی معاون مالی، اداری و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری دیدار کرد.
در این نشست معاون برنامه ریزی توسعه دانشگاه خلیج فارس پس از ارائه گزارشی از عملکرد دانشگاه در زمینه آموزش حضوری و آنلاین دانشگاه در خصوص کسری بودجه دانشگاه خلیج فارس در رابطه با برخی هزینه های جاری دانشگاه، سلف سرویس، تعمیرات و تجهیزات خوابگاه های دانشجویی با معاونت اداری و مالی وزارت عتف به گفتگو پرداختند.
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در دانشگاه خلیج فارس در زمینه شروع آموزش حضوری دانشجویان گفت: این مدیریت بخشی از کسری بودجه دانشگاه را پس از سرگیری فعالیت آموزش حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی تامین خواهد کرد.

Log in to post comments