دکتر محمود افشاری به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد.

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 فروردین 1401
responsive image

طی حکمی از طرف دکتر محمد مدرسی رییس دانشگاه خلیج فارس، دکتر محمود افشاری به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر محمود افشاری
عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

با سلام و احترام؛

نظر به تعهد و تخصص جناب‌عالی و به‌استناد ماده 4؛ بند هـ، ردیف 10 آئین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه شماره 684 مورخ89/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌موجب این حکم به سمت معاون آموزشی دانشگاه برگزیده می‌شوید. لازم است ضمن برقراری تعامل سازنده با دانشجویان، استادان و دست‌اند‌رکاران مسائل آموزشی در داخل و خارج از دانشگاه و ارتقا شاخص‌های آموزشی موثر در رده‌بندی‌های معتبر داخلی و بین المللی، شرایط لازم جهت ارتقا جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه را ایجاد نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تجربیات دیگر همکاران در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

Log in to post comments