برگزاری شورای پژوهشی مشترک دو پژوهشکده خلیج فارس و پژوهشکده میگوی کشور

تاریخ انتشار: یکشنبه 3 بهمن 1400
responsive image

پژوهشکده میگوی کشور و پژوهشکده خلیج فارس بوشهر، دوم بهمن ماه سالجاری، شورای پژوهشی خود را مشترکا برگزار کردند.


روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس به نقل از روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور؛

دوم بهمن ماه ۱۴۰۰ ، هشتمین جلسه شورای پژوهشی این پژوهشکده مشترکا با پژوهشکده خلیج فارس بوشهر برگزار شد. این جلسه به پیشنهاد و مدیریت پژوهشکده میگوی کشور، در سالن اجتماعات این پژوهشکده، میزبان اعضای هئیت علمی و مدیران بخش های تخصصی از هر دو پژوهشکده بود.


دکتر آیین جمشید معاون پژوهشی ابتدا به معرفی اهداف کلی، بخش ها، تجهیزات، کلیت پروژه های انجام یافته و در حال انجام پرداخت. و ضمن معرفی دستاوردهای پژوهشی، در حوزه تحقیقات، ترویج، فن آوری و نوآوری های محققان در پژوهشکده میگوی کشور به رویکرد کلی تحقیقات در برنامه های آتی اشاره کرد.
دکتر دشتیان نسب در ابتدای مراسم با ابراز خرسندی از حضور مدیریت و متخصصان پژوهشکده خلیج فارس بوشهر، هدف اصلی برگزاری این جلسه مشترک را هم افزایی بنیه علمی و برخورداری از تخصص های متنوع افراد حاضر برشمرد. ایشان به مواردی از جمله صدمات محیط طبیعی، بیماریها، تغذیه، شناسایی جایگزین های مناسب غذایی در چرخه تولید آبزیان، امنیت زیستی، فرآوری، عرضه داخلی و خارجی محصولات آبزیان، حفاظت دریا، کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویی اشاره کردند و به خاطر چالش های موجود در حوزه صید و صیادی و آبزی پروری، مشارکت این دو مجموعه پژوهشی را بسیار مهم دانست.


دکتر صنعتی، رئیس پژوهشکده خلیج فارس بوشهر متقابلا با یادآوری سوابق تعاملات دو پژوهشکده در سالیان گذشته، و با هدف استاندارد کردن تعاملات پیش رو، از مشارکت آتی دو مجموعه استقبال کرد. ایشان ضمن معرفی گروه ها و هسته های تحقیاتی فعال در مجموعه خود ، بر مزایای استفاده از شناور تحقیقاتی و امکان مطالعات دریایی دور از ساحل، امکان اشتراک منابع و امکانات آزمایشگاهی متنوع، بنیه علمی و منابع مالی پژوهشی در صورت اقدامات مشترک دو پژوهشکده اشاره کرد.


در این جلسه تک تک اعضای شورای پژوهشی هر دو پژوهشکده، تخصص و حوزه تحقیقاتی خود را معرفی کردند و همچنین دیدگاه های خود در زمینه اشتراکات کاری، کمبود ها و پتانسیل های مشارکت و موانع فعلی در برخورداری از امتیازها را برشمردند. هر دو مجموعه بر تعاملات بیشتر با بخش صنعت و رفع موانع تولید تاکید کردند.

Log in to post comments